font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Úvod

 

Domov důchodců Čáslav je příspěvkovou organizací, která je zřízena Městem Čáslav. Poskytuje sociální službu typu „domov pro seniory“. DD se nachází v ulici Nazaret, nedaleko centra města, a poskytuje služby ve dvou budovách, které mají celkovou kapacitu 105 míst.

Historie domova pro seniory

Původní čáslavský špitál se připomíná již od roku 1416. Stával společně s kostelem sv. Alžběty nejspíše v místech dnešního evangelického kostela. Následkem požáru v roce 1522 byl špitál zničen a po roce 1553 přemístěn na Pražské předměstí, kde byl při něm zbudován kostel sv. Alžběty, zvonice a hřbitov. Pro kostel sv. Alžběty a místní špitál byl v roce 1594 zhotoven sanktusový zvon, jehož nápis oznamuje: „ZWON TENTO UDJELAN GEST NAKLADEM GIRZIKA BOGDANA DO SSPITALA F OBCI CZASLAVSKE LETA 94“.

Stará špitálská budova, původně prosté přízemní stavení, byla roku 1899 nahrazena nynější, jednopatrovou budovou a v ní byly kromě městského chudobince umístěny ještě městský sirotčinec a opatrovna.
Hřbitov kolem kostela sv. Alžběty byl roku 1884 zrušen a v roce 1909 vyrostla na pravé straně kostela druhá budova domova, která je dnes součástí komplexu DD.


Pohled do minulosti

V nedávné době se nám do rukou dostaly tyto unikátní fotografie, o které bychom se rádi podělili. Někteří obyvatelé Čáslavi si tuto podobu našeho domova jistě ještě vybaví. Nahlédnout můžete zde.

Aktuality


Šikovné ruce

V naší výtvarné dílně vzniká pod rukama seniorů mnoho krásných výrobků. Lidé se zde schází, popovídají si a vytvářejí výrobky, které se účastní různých výstav a zdobí nejen náš domov.