font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 3

Přijetí do zařízení

Prvotním předpokladem pro přijetí je podání písemné Žádosti o poskytování sociální služby (ke stažení zde), kterou v případě potřeby můžete vyzvednout také na sociálním úseku DD. Součástí podané žádosti je vyjádření lékaře a všeobecné informace. Žádost lze zaslat poštou i e-mailem či osobně donést na sociální úsek DD.

Týden před přijetím je zájemci předán soupis věcí potřebných k přijetí do DD, který obsahuje:

  • platný občanský průkaz,
  • průkaz zdravotní pojišťovny,
  • poslední výměr důchodů + doklad o aktuální výši příspěvku na péči,
  • vyplněný Sociální dotazník (ke stažení ve složce ve složce Dokumenty),
  • zdravotní kartu od obvodního lékaře, popř. výpis ze zdravotní dokumentace,
  • finanční hotovost (s její výší vám poradí naše sociální pracovnice),
  • toaletní potřeby,
  • oblečení pro běžné dny, vycházkový oděv, přezůvky, boty.

Při přijetí do DD je se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby.

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Na koho se mám obrátit, aby mi něco řekl o Vašem Domově?

Obraťte se, prosím, na sociální úsek v přímo našem domově (telefon 327312051, 731883821 a to v pracovních dnech v době od 6:00 do 14:30 hodin nebo použijte tuto emailovou adresu: info@ddcaslav.cz pro elektronický kontakt. Mnoho užitečných i zajímavých informací naleznete také na těchto webových stránkách: www.ddcaslav.cz

Co musím udělat, abych k Vám mohl/a být přijat/a?

Musíte si podat Žádost o poskytování sociální služby společně s Vyjádřením lékaře. Předpokladem pro přijetí je volná kapacita Domova a možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele.

 Kde potřebné formuláře najdu? Jak mám pak postupovat dál? 

Žádost o poskytnutí sociální služby společně s Vyjádřením lékaře získáte osobně v kanceláři sociálního úseku v přízemí budovy č. 94. Tam Vám případně vysvětlí všechny podrobnosti. Formuláře jsou k dispozici také na internetových stránkách www.ddcaslav.cz v sekci "Dokumenty". Žádost nemusíte vyzvedávat osobně, může jí vyzvednout někdo z Vašich blízkých. 

Žádost o poskytnutí sociální služby vyplňujete Vy. Vyjádření lékaře vyplňuje Váš praktický lékař. Pokud jste hospitalizován/a ve zdravotnickém zařízení, vyplňuje ho Váš ošetřující lékař. Oba formuláře zároveň je třeba doručit do Domova buď osobně, nebo je možné je zaslat poštou na adresu Domov důchodců Čáslav, Nazaret 94, 286 01 Čáslav, popř. emailem na adresu: info@ddcaslav.cz.

Mám zaručeno, že po podání žádosti mě přijmete?

Na základě Vámi podané žádosti o poskytování sociální služby bude u Vás provedeno sociální šetření, kde bude zjišťováno mimo jiné, zda spadáte do naší cílové skupiny, tzn., že splňujete např. věk pro přijetí a Váš zdravotní stav vyžaduje celodenní pomoc jiné fyzické osoby. Pokud ano, bude Vaše žádost zařazena do Evidence zájemců o sociální službu, v opačném případě bude Vaše žádost s odůvodněním odmítnuta.

 Jak dlouho budu čekat na přijetí?

Předpokladem pro přijetí je také volná kapacita Domova a možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele v našem Domově. Čekací doba na přijetí se nedá přesně určit. Pokud jste zařazen do evidence zájemců o sociální službu, záleží na naléhavosti Vaší situace a vhodnosti uvolněného místa, o čemž rozhoduje k tomu určená komise.  Kritériem pro přijetí je právě naléhavost situace, nikoliv datum podání žádosti.

 Chtěl/a bych si podat žádost pouze jako pojistku až se o sebe nepostarám, ale zatím přijmout nechci. Je to možné?

V případě podání takovéto žádosti Vám bude s odůvodněním zamítnuta. Do evidence zařazujeme pouze aktuální a akutní žádosti. Po uvolnění vhodného místa je třeba nastoupit nejpozději do 1 týdne.

 Můžu přijetí k Vám odmítnout?

Ano, můžete. U žádosti v tomto případě bude učiněn záznam o důvodu odmítnutí a dále podle důvodu odmítnutí bude postupováno individuálně.

 Mohu si podat žádost ještě do jiného domova?

Samozřejmě můžete.

Kolik budu platit? Zůstane mi něco z důchodu?

Cena za sjednané služby se stanovuje individuálně a sestává ze dvou částí -ubytování a strava + příspěvek na péči v přiznané výši. Ceny za ubytování a stravu najdete rovněž na našich stránkách v sekci „Dokumenty – Ceník úhrad“, nebo je zjistíte na sociálním úseku. Z výše Vašeho měsíčního příjmu Vám zůstane vždy minimálně 15%. (do příjmu se nezapočítává příspěvek na péči). Vše Vám ochotně vysvětlí sociální pracovnice. 

 A co když mám malý důchod?

Pokud by Váš měsíční příjem (po odečtení 15 - ti %) nestačil na úhradu (ubytování a strava) mohou tento rozdíl doplatit Vaši blízcí na základě Smlouvy o spoluúčasti nákladů. Pokud žádné blízké nemáte, bude Vám úhrada přiměřeně snížena.

Pokud budu mimo domov (hospitalizace, dovolená apod.) kolik budu platit?

Nadále hradíte ubytování, odpadá úhrada za potraviny, která Vám bude odečtena. (pokud jste se řádně odhlásil/a).

 Budu muset po přijetí do Domova měnit praktického lékaře?

Přímo v našem Domově ordinuje každý týden lékařka. Pokud budete mít zájem, můžete se registrovat u ní. 

 Mám pravidelné kontroly u odborných lékařů. Jak to bude, až budu u Vás?

Pravidelné kontroly u odborných lékařů jsme schopni Vám zajistit.

 Jste schopni se o mne postarat, i když zůstanu zcela upoutaný/á na lůžko?

Samozřejmě. Náš pracovní tým Domova se skládá ze zdravotnické i odborného ošetřujícího personálu. 

 Kolik nás bude na pokoji?

Pokoje máme jednolůžkové, dvoulůžkové nebo třílůžkové, většina má vlastní sociální zařízení. Pokud Vám po přijetí do Domova nebude pokoj z nějakého důvodu vyhovovat, je možné si požádat o jeho výměnu.

 Jak je to u Vás s jídlem?

Zajišťujeme stravování pro diety č. 3 racionální (běžná), č. 4 s omezením tuků, č. 9 diabetickou a č. 9/4 s omezením tuku. Další potřeby se řeší po dohodě individuálně. Stravování probíhá 5x denně, u diabetiků 6x.

 Doma mi prádlo prala rodina. Jak je to u Vás?

Domov má vlastní prádelenský provoz. Je pouze třeba, abyste měl/a své prádlo řádně označené nebo jsme Vám schopni ho označit sami způsobem, který Vám vysvětlíme. 

 Co všechno si mám do Domova vzít?

Před přijetím budete kontaktován/a sociální pracovnicí a obdržíte veškeré písemné instrukce. 

 Můžu si vzít do Domova svůj nábytek, televizi a rádio apod.?

Samozřejmě. Toto se odvíjí hlavně od velikosti pokoje, vše můžete konzultovat s naší sociální pracovnicí. Váš nábytek pak např. nesmí bránit v poskytování potřebné péče.

 Mám doma zvířátko, mazlíčka (pejska, andulku, rybičky, želvu…). Můžu si ho vzít s sebou?

Naše zařízení toto, bohužel, neumožňuje.

 Jsem věřící. Budu moci navštěvovat bohoslužby?

Samozřejmě. Vedle Domova se nachází kostelík, kde každou neděli probíhají bohoslužby. Službu Slovem u nás zajišťují duchovní místních křesťanských církví individuálně, přímo na pokojích klientů.

 Jaké máte v Domově aktivity a kulturní akce?

Pravidelně budete moci vybírat z nabízených aktivit a činností, které pro Vás připravujeme – skupinová a individuální muzikoterapie, kroužek ručních prací, vaření, cvičení paměti, individuální i skupinové povídání, vzpomínkové terapie, předčítání z knih, různá kulturní vystoupení, besídky dětí z MŠ, ZŠ i z ostatních zařízení. Při pěkném počasí můžete posedět s vrstevníky na zahradě. Dále nabízíme možnost rehabilitace, skupinového i individuálního cvičení apod. 

Jak je to s návštěvami a vycházkami?

Návštěvy jsou možné denně a jsou neomezeně. S návštěvou je možné trávit čas na pokoji, posedět na chodbách nebo k tomu určené společenské místnosti, kde je možnost využití počítače s internetem, přehrát fotografie apod. Při Vašem odchodu z Domova je třeba informovat personál.  V případě potřeby doprovází klienta při vycházkách a návštěvě lékaře ošetřovatelský personál. 

 Musím se u Vás přihlásit k trvalému pobytu?

Ano, pokud bydlíte mimo Čáslav, zajistí Vám sociální pracovnice přihlášení k trvalému pobytu včetně vyřízení nového občanského průkazu.