font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Hojení ran

Hojení ran je přirozeným obranným systémem pohybu a dělení buněk, které organismus spouští okamžitě při vzniku jakékoliv rány v těle. U zdravého jedince je tento obranný mechanismus tak silný, že dokáže zvládnout hojení v relativně krátkém čase. Jestliže nastane stejná situace u člověka ve zhoršeném zdravotním stavu, například s chronickým onemocněním, navíc má zhoršený nutriční stav a sníženou schopnost sebepéče, je léčení složitější a delší.

Naší prioritou je ranám předcházet, ale stává se, že už při přijetí do domova, má klient defekty – nejčastěji ulcerace na dolních končetinách (častá komplikace onemocnění cév), chronické rány v troficky změněných tkáních, defekty u diabetiků, po amputacích, atd.


V roce 2021 získaly tři zdravotní sestry odbornou způsobilost pro specifickou ošetřovatelskou péči o chronické / nehojící se rány/. Tím se našla cesta, jak seniorům zjednodušit cestu k ošetření. Vnímáme to jako dobrou věc pro klienty, kteří se už nemusí trápit kvůli ošetření převozem do nemocnice.


Sestry ,,RANHOJIČKY“ na místě nastavují efektivní ošetřovatelský proces, navrhují jakými materiály bude probíhat hojení, svoje rozhodnutí umí zdůvodnit a obhájit. Správně dokumentují ránu, pořizují a využívají fotodokumentaci. Hojení rány je přirozeným procesem, jenž se zahájí okamžitě po vzniku rány a probíhá v několika fázích, které se navzájem překrývají.


Zohledňují se faktory:
vnitřní : malnutrice, hypovitaminóza, obezita, stav imunitního systému, přidružená onemocnění
zevní : léky užívané klientem, imobilita, působení zevního tlaku, věk klienta, přítomnost infekce

Díky získaným zkušenostem používáme moderní terapeutická krytí, která vytváří na ráně vlhké prostředí, podporující hojení, zabraňující infekci, chránící proti mikrobiální kontaminaci.


Významnou výhodou jsou - delší intervaly mezi převazy
- menší bolestivost
- zkrácení doby léčby
- snížení nákladů na léčbu


Tým ranhojiček spolupracuje se špičkovými firmami nabízející prostředky pro vlhké hojení ran. Naším cílem je úplné zhojení ran (bez strachu, úzkosti, bolesti). Neopomíjíme ani paliativní léčbu ran u lidí v terminálním stadiu života, kde zmírňujeme bolest, potlačujeme zápach a zabraňujeme infekci.