font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 3

Stravování pro externí strávníky

Ve stravovacím provozu domova je umožněno odebírání obědů zaměstnancům i externím strávníkům.

Objednávky se vztahují na klasickou racionální i dietní stravu. Při zájmu o odebírání dietních obědů je třeba včas upozornit na tuto skutečnost pracovnici mzdového oddělení, která objednávky obědů přijímá.

Platba obědů u zaměstnanců probíhá srážkou z platu, externí klienti platí za odebranou stravu až po uplynutí měsíce, během kterého docházeli do stravovacího provozu DD, a to v přesném počtu odebraných jídel. Platba je provedena poslední pracovní den v daném měsíci, popř. první pracovní den v měsíci příštím.


Dle vnitřního nařízení ředitele DD je cena oběda pro externí strávníky 70,-Kč.

Přihlášky a odhlášky obědů lze provádět max. do 9 hodiny předchozího dne, a to osobně v kanceláři mzdové účetní, telefonicky na čísle +420 327 312 051 nebo písemně na nástěnce v jídelně stravovacího provozu.

Výdej obědů probíhá v jídelně budovy č.p. 59, a to od 10:30 do 11:15 hodin, a od 11:45 do 12:15 hodin. Obědy je možno konzumovat v jídelně DD nebo odebrat do jídlonosičů. V tomto případě je oběd nutné neprodleně spotřebovat.