font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 3

Poslání, zásady, cíle

Posláním DD je poskytnout podmínky pro důstojný život seniorům se sníženou soběstačností, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podpora a pomoc navazuje na běžný způsob života, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při upevňování kontaktů s rodinou a okolím.

Zásady poskytované služby:

  • Respekt a úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
  • Individuální přístup k člověku
  • Podpora soběstačnosti člověka
  • Odbornost pracovníků

Mezi cíle DD patří především:

  • Umožnit uživatelům DD prostřednictvím podpory a péče navázat na běžný způsob života, jakým žili doma a jakým žijí jejich vrstevníci.
  • Uživatelé jsou v DD podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a mají možnost aktivně trávit svůj čas
  • Uživatelům je v DD poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými.