font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 3

Cílová skupina

Služby domova důchodců jsou určeny osobám od 60let, které z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o svoji osobu, a které si ji nejsou schopni zajistit ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb, např. terénních.