font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Muzikoterapie

Od září 2014 jsme zavedli v našem domově pro uživatele novou službu. Jedná se o muzikoterapii. Tato služba je rozdělena do dvou úrovní:

1. SKUPINOVÝ A INDIVIDUÁLNÍ ZPĚV PÍSNÍ– V dopoledních hodinách se pravidelně sejde skupina lidí, kteří mají zájem o hudbu a zpěv, převážně lidových písní. Skupinu vede naše pracovnice muzikoterapeutka, která zpěv doprovází na kytaru. Uživatelé domova pak mohou zpívat či hrát na orffovy nástroje, nebo svoje vlastní (housle, kytara..)

Odpoledne obchází muzikoterapeutka jednotlivé pokoje a navštěvuje uživatele, kteří mají o muzikoterapii zájem, ale skupiny se již zúčastnit nemohou nebo nechtějí. Uživatelům pak hraje a zpívá písně podle jejich vlastního výběru. Také si vždy najde čas k individuálnímu rozhovoru s uživateli.

 

2. INDIVIDUÁLNÍ MUZIKOTERAPEUTICKÉ PROGRAMY - Druhou částí muzikoterapeutické práce jsou individuální muzikoterapeutické programy. Naše zaměstnankyně absolvovala odborný výcvik ve spolupráci s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, v oboru celostní přístup v muzikoterapii. Používá muzikoterapii jako prožitkovou terapii, při které využívá působení zvuku a hudby na člověka, společně s dotekem, dechovými cvičeními, koncentrací, rozhovorem apod. Využívá schopnost zvuku a hudby bezprostředně ovlivňovat naše emocionální prožívání.

Individuální muzikoterapie probíhá ve speciální místnosti, která je uzpůsobena terapii. V místnosti nejsou žádné rušivé prvky, je koncipována tak, aby se uživatel cítil v místnosti bezpečně a nebál se projevit svoje emoce a uvolnit se.

Během muzikoterapeutického programu dochází k uvolňování psychické zátěže – hudba má ten dar, že nás téměř v mžiku přivádí ke zdroji různých emocí a prožitků. Pomocí hudby lze trénovat rozvoj koncentrace, motoriky, řeči i dechu, zlepšovat fyzickou aktivitu. Poslouží k tomu např. hra na bubny a jiné nástroje, různé cviky, foukání do bublifuku, zvukové hádanky a představy apod.

Vhodná hudba je ideálním prostředkem k navození stavu relaxace. Relaxační techniky představují účinný prostředek prevence stresu a nemocí, které jsou stresem vyvolány. Muzikoterapeutka nakombinuje muzikoterapeutický program každému uživateli individuálně (na míru), tak aby mu vyhovoval a byl mu v dané situaci co nejvíce prospěšný. Sled programu – uvolnění zátěže, dechová cvičení, koncentrace mozku a relaxace, pak přirozeně vedou k rozhovoru na závěr programu, který může být nakombinovaný i s arteterapeutickými prvky.

Více o muzikoterapii a jejím využití se můžete dočíst na stránkách pana Mgr. Tomáše Procházky, který s námi spolupracuje - http://www.tomprochazka.cz/muzikoterapie/teorie-a-praxe