font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Kulturní aktivity

Akce Dvorky

04.09.2022

V neděli se naši klienti zúčastnili koncertu v kostele sv. Alžběty.
Děvčata ze ZUŠ hrála na housle, flétnu a klavír. Líbilo se nám naprosto všechno, ale nejvíce Ave Maria od Franze Shuberta.
V kostele sv. Alžběty jsme ještě vyslechli pověst o opravě zdejšího kostela a o sv. Alžbětě. Poté jsme pokračovali ke kostelu sv. Petra a Pavla, kde následovala další pověst o Janu Žižkovi.
Nemohli jsme pokračovat v komentované prohlídce, protože cesta by byla pro naše klienty velmi náročná. Pan farář Romanovský nám nabídl možnost prohlídky kostela sv. Petra a Pavla,
kterou jsme s nadšením uvítali. Závěr nedělního odpoledne jsme si užili v cukrárně u zmrzliny. Za příjemně strávenou neděli vděčíme organizátorům akce Dvorky, kterým tímto děkujeme.
J. Myšičková 


 Zpět