font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Ergoterapie

Uživatelé našeho domova mají možnost trávit svůj volný čas v prostorách volnočasových aktivit nebo je zajištěn individuální přístup na pokoji. Je to čas strávený seberealizací a pocitu užitečnosti. Tyto činnosti vedou k podpoře aktivity v oblasti fyzické, duševní i sociální.

Ve všední dny slouží k těmto účelům místnost volnočasových aktivit. Uživatelé se zde zabývají různými činnostmi dle svých schopností a zájmů – malováním, pletením, háčkováním, vyšíváním, vypalováním do dřeva, pečením, cvičením paměti, společenskými hrami, procházkami po okolí, pořádáním oslav narozenin a svátků...

Hlavním cílem aktivizačních činností je motivace a aktivizace uživatele v zařízení ,tak aby mohl trávit smysluplně svůj volný čas a dále vedl k udržení stávajících dovedností. Zároveň seznamujeme se svojí činností širokou veřejnost prostřednictvím účastí na výstavách a soutěžích, na kterých prezentujeme dovednosti a snahu našich uživatelů.