font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Canisterapie

 Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.

Uživatelé našeho domova mohou využívat služeb externích canisterapeutek.

Tato služba je v našem domově rozdělena do dvou rovin – individuální a skupinová canisterapie. Uživatelé si sami určí, zda se do canisterapie zapojí a zda jim vyhovuje více skupinový nebo individuální přístup.

1. INDIVIDUÁLNÍ CANISTERAPIE – Tuto službu pro nás zajištují studentky Střední zemědělské školy Čáslav. Jednou týdně k nám dochází některá ze studentek, která na této škole absolvovala odborný výcvik. Naše zařízení má dvě budovy, každý týden studentky dochází střídavě na jinou budovu, takže je individuální canisterapie uživatelům k dispozici jednou za dva týdny. Individuální canisterapie je především vhodná pro uživatele, kteří jsou již zcela upoutáni na lůžko. Pes je schopný vyskočit si k nim na postel, přilehnout k uživatelovi a ten si ho tak může hladit, nebo jen cítit jeho přítomnost.  Do našeho domova dochází terapeutičtí psi Arly a Gosh Ayky.

 
2. SKUPINOVÁ CANISTERAPIE – V současné době pro nás tuto službu zajišťuje paní Andrea Taubnerová, která vlastní chovatelskou stanici plemene Border kolie a věnuje mnoho času výcviku svých psů.

Skupinová canisterapie v našem domově probíhá jednou za měsíc a to každou druhou středu od 15 do 16 hodin. Canisterapeutka přijede se svými psy a připraví si hodinový program pro uživatele. Ti mají možnost si psy hladit, krmit, vyčesávat, dávat jim povely apod. Za pěkného počasí probíhá skupinová canisterapie venku na zahradě našeho domova. V zimním období a za ošklivého počasí se terapie uskutečňuje v kulturní místnosti budovy č. 59. To si pak terapeutka připravuje také krátké video vstupy ze života psů, které promítá na plátno.

 

Kontakt se živým zvířetem, v tomto případě psem, je pro naše uživatele vždy velkým zážitkem.