font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Bazální stimulace

Bazální stimulace (BS) je koncept péče, který podporuje lidské vnímání a komunikaci. Je určen všem, kteří mají nějakým způsobem vnímání, pohyb či komunikaci omezeny. U seniorů s nezvratnými změnami tělesného a duševního stavu výrazně zlepšuje kvalitu života. Nejnáročnějším úkolem poskytované péče je pochopit potřeby uživatele, poznat a porozumět stylu jeho komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti.

Přístup podle principů bazální stimulace pomáhá našim uživatelům udržet jejich zachovalé pohybové i komunikační schopnosti. Pokud by byli odkázáni pouze na lůžko, neměli žádné podněty, jejich stav by se pouze zhoršoval – proto se snažíme uživatele stimulovat pomocí doteků, vůní, vibrací, chutí, zvuků nebo i obrazů. Významným prvkem v komunikaci jsou doteky - ruce pracovníků umožňují uživateli získat spoustu informací o sobě samém i okolním světě.

Důležitým prvkem pro účinnou bazální stimulaci je i zapojení rodiny do péče. Jsme rádi, když nám rodina sdělí, co naši uživatelé nejraději jedli, jaké měli rádi vůně, barvy, co je těšilo, co jim naopak vadilo apod. Rodinní příslušníci se mohou zapojit i do péče, rádi jim ukážeme jak (např. při podávání stravy, masáži končetin, hlavy aj.). Díky stimulaci smyslových orgánů se v mozku vytváří nové dráhy, stav člověka se v rámci možností zlepšuje, nebo alespoň udržuje na stejné úrovni. Podporujeme tak komunikaci a vnímání sama sebe i okolního světa.

PŘÍNOSY BAZÁLNÍ STIMULACE
- vnímání sama sebe a uvědomění si svého já
- podpora a udržení soběstačnosti a sebeobsluhy
- zklidnění a uvolnění organismu, úleva od bolesti, relaxace
- zlepšení příjmu potravy, pohyblivosti a dýchání
- upevnění vztahů a důvěry
- zvýšení kvality života

Na fotografiích jsou vidět příklady poloh a metod používaných v bazální stimulaci:

  • Poloha hnízdo (s využitím polohovacích pomůcek - hadi, deky)
  • Poloha mumie (s využitím dek - zahřátí a pocit bezpečí po celkové koupeli)
  • Masáže speciální chlupatou rukavicí určenou pro BS - masáže provádíme uklidňující a stimulující (aktivizační)
  • Masáže měkkým míčkem - převážně horních končetin (pro zachování jemné motoriky)
  • Masáže stimulujícím míčkem (tzv. ježek) - určené ke stimulaci svalů horních a dolních končetin
  • Zklidňující celková koupel na koupacím lůžku - masáž hlavy, masáž těla s použitím teplé vody ze sprchny, která slouží také k uvolnění spastických končetin
  • Aktivity v domově stimulující uživatele (hudba, zooterapie, práce s hlínou apod.)
  • Udržování kontaktů s rodinou a přáteli