font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Bazální stimulace

V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb si náš domov stanovil za cíl zapojit bazální stimulaci do každodenní péče o naše uživatele.

Smyslem bazální stimulace v péči o seniory je co nejdéle udržet soběstačnost uživatele v rámci jeho možností a schopností, což významně ovlivňuje kvalitu jeho života.
Nejnáročnějším úkolem poskytované péče je pochopit potřeby uživatele, poznat a porozumět stylu komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti.
Významným prvkem v komunikaci jsou doteky-ruce terapeutů umožňují uživateli získat spoustu informací o sobě samém i okolním světě.
Cíle bazální stimulace:
Zajistit pocit jistoty a důvěry, umožnit poznat okolní svět, pomoci navázat vztah, umožnit zažít smysl a význam konaných činností, poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj život.
Jak probíhá BS v naší každodenní činnosti můžete částečně vidět na přiložených fotografiích. Dále provádíme BS při koupelích, ranních, odpoledních nebo večerních hygienách, během dne ještě i s relaxační hudbou a aromaterapií.

Na fotografiích jsou vidět příklady poloh a metod používaných v bazální stimulaci:
- Poloha hnízdo (s využitím polohovacích pomůcek Nuch NUCH)
- Poloha mumie (s využitím dek – zahřátí a pocit bezpečí po celkové koupeli)
- Masáže speciální chlupatou rukavicí určenou pro BS – masáže se provádí uklidňující a stimulující (aktivizační)
- Masáže měkkým míčkem – převážně horních končetin (pro zachování jemné motoriky)