font 1 font 2 font 3
Kontaktujte nás:
+420 327 312 051

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav caslav mpsv
poutac 3

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Domov poskytuje nepřetržitou 24 hodinovou péči,kterou zajišťuje zdravotnický a ošetřovatelský personál. Je rovněž možné využít službu rehabilitačního pracovníka. Zdravotnická péče je poskytována ve spolupráci se smluvním praktickým lékařem a v případě potřeby jsou zajišťována odborná vyšetření.

Ošetřovatelská péče zahrnuje pomoc při:

  • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně-terapeutických činnostech,
  • aktivizačních činnostech,
  • uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Je kladen důraz na individuální přístup ke každému uživateli.

IReSoft, s.r.o.