font 1 font 2 font 3
Kontaktujte nás:
+420 327 312 051

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav caslav mpsv
poutac 3

Cílová skupina

Služby domova důchodců jsou určeny osobám od 65let (vyjímku tvoří osoby starší 60-ti let, které dosáhly důchodového věku), které z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o svoji osobu, a které si ji nejsou schopni zajistit ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb, např. terénních.

Služby v DD neposkytujeme:

  • seniorům, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např. osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům s úplnou ztrátou zraku,
  • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
  • seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním.
IReSoft, s.r.o.